Loading...

  หลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นมานั้น
             ล่าสุด (9 มิถุนายน 2563) เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้เผยวิธีการรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินประกัน ต้องไปรับด้วยตนเอง พร้อมนำหลักฐานที่ต้องแสดง ประกอบด้วย

             1. บัตรประชาชน
             2. รหัส 6 หลักจาก SMS ที่ได้รับจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน

สำหรับขั้นตอนการขอรับเงินคืน มีวิธีการดังนี้

             1. เสียบบัตรประชาชน ถ่ายรูปหน้าผู้รับเงินเพื่อยืนยันตนเอง
             2. กดจำนวนเงินตาม SMS ที่แจ้งไว้ ถ้ามีจุดทศนิยม ก็ใส่ให้ครบถ้วน
             3. กดรหัส 6 หลักจากข้อความ SMS ที่ได้รับจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน

ขอบคุณข้อมูลจาก – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / kapook

Loading...