Loading...

1 คนเกิดวันอังคาร

ด ว งท่านดีย าวจ นถึงปี 2564 เ ล ย ด ว งท่านมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และก า รร่วมลุ้นโชคจากกิจก ร ร มของ

แ บ ร น ด์ สินค้าต่างที่ท่านได้ร่วมสนุก มีโอกาสจะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถราคาหลักล้านจะขายหรือ

อยู่เองใช้เองก็ตามสะดวก และการเ สี่ ย งด ว งจากสลากให้ซื้อกับหญิงท้วมขาวที่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อช่วงเช้า

จะถูกโฉลกกับด ว งคุณมาก มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเล ข เป็นหลักแสนบาทมีเงินซื้อของที่อย า ก

ได้มานานสมใจ อย า กแถมยังมีเงินก้อน เหลือเก็บในธนาคาร

2 คนเกิดวันอาทิตย์

มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักง า น

บริษัทหรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง มีเกณฑ์รับทรัพย์สายฟ้าแลบจากเล ขหลักล้านได้ซื้อบ้าน

อย่ าปากไวโชคลาภกำลังเตรียมพุ่งชน การหมั่นทำทานทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะชาวยเสริมด ว ง

เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

3 คนเกิดวันจันทร์

ด ว งท่านดีย าวจ นถึงปี 2564เ ลยก า รหมั่นทำท า นทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมด ว ง

เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโชคจากแอฟปลิเคชั่น

ในมือถือมีโอกาส ได้รับโชคใหญ่เป็นของรางวัลและเงินสด มูลค่าหลายแสนบาทมีเงินจ่ายห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบายเ ล ย

ความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนจะให้โชคและการเ สี่ ย งด ว ง จากสลากให้ซื้อกับคน

ขายเร่หญิงสาวที่ขายใกล้ร้านทองจะถูกโฉลกกับด ว ง ท่านมีเกณฑ์รับทรัพย์จากเล ขเป็นหลักแสนปลดห นี้สินได้เ ล ย

แนะด ว งท่านกำลังขึ้น หมั่นทำทานให้บ่อยจะช่วยหนุนค้ำด ว งชะต าให้ทั้งปีมีแต่เ รื่ อ งดีตลอดด ว ง

4 คนเกิดวันเส า ร์

ด ว งชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนที่คิด เอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้ภัยไปเองวางตัวนิ่งไวอย่ าปากไวโชคลาภกำลังเตรียม

พุ่งชน มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่

จากตัวเล ข และการ ร่วมลุ้นโชคจากการตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัล หรือจากการลุ้นชิงโชคผ่านแอฟร่วมสนุกต่างมีเกณฑ์จะได้

รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายแสนบาท หากนำรางวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาเงินตั้งตัว

ต้องบอกเ ล ยว่าคนที่เกิดทั้ง 4 วันนี้จะมีเกณฑ์ร ว ยย าวถึงมี 64 เ ล ยนะเนี่ย

Loading...